GÜNDEM

Güvenilendir Genç

Güvenilendir Genç
Bizleri yoktan var eyleyen, yarattığı varlıklar içerisinde bize ruh verip bizi canlı eyleyen, yarattığı canlılar içerisinde bize akıl verip bizi insan eyleyen, yarattığı insanlar içerisinde bize iman nimetini verip bizi Müslüman eyleyen Rabbimize hamdolsun. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa rehber olarak gönderilen liderimiz, önderimiz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) salat ve selam olsun.

Hepimiz insanız. Kendisine verilen akıl ve irade nimeti ile diğer varlıklardan farklıdır insan.  Âlemdeki varlıklar içerisindeki en mükemmel varlık olan insan, iman ve güzel ahlak ile olgunluğa ulaşır. Her yönüyle en güzel şekilde yaratılan insan, kendi tercihiyle “aşağıların aşağısında” olmaya da adaydır.

Her insana doğuştan verilen temel haklar vardır. Yaşama hakkı, mülk edinme hakkı, namusunu koruma hakkı, aklını kullanma hakkı ve inanma hakkı. Toplumun tüm kesimi, bu hakların kullanılması ve muhafaza edilmesinde birbirine saygılı davranmak durumundadır.  Her yönüyle tastamam yaratılan insana, bu haklarla beraber birtakım sorumluluklar da yüklenmiştir. Sosyal bir varlık olan insanın; Kendisine, ailesine, akrabalarına, arkadaşlarına ve akranlarına, bütün insanlığa ve çevreye karşı sorumluluğu vardır. Her bir sorumluluğumuzun birbiriyle bağlantısı vardır. Bu sorumluluklarında âlemlerin Rabbi olan Allah’ın (c.c.) rızasını gözetir inançlı genç.

İnsan, toplum halinde yaşar. Dinimiz İslam, bireysel ibadetlerin kuralını da koymuştur, toplumsal hayatta uymamız gereken kuralları da koymuştur. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder, hâyasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl 90) İlahî ikazını düşünen genç; doğruluktan, dürüstlükten ve adaletten zerre sapmaz. Merhameti kuşanan genç; Bir karıncaya, bir kelebeğe nasıl davrandığından da hesaba çekileceğinin bilinciyle yaşar.

“Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” Nebevî ikazından haberdar olan genç, insanlığını ve imanını muhafaza derdindedir. Gerek sınıfta ve gerek sosyal medyada kimse ile alay etmeyerek güven verendir genç. Açık sözlü ve mert olan inançlı genç “fake” hesap kullanmaz. Elinden ve dilinden emin olunandır inançlı genç. O, hiç kimsenin cinsiyeti, yaşı, saçı ve kaşı ile alay da etmez. İçerisinde yaşadığı toplumda en güvenilen ve kendisinden fayda umulandır inançlı genç.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tarifiyle her ortamda iyi, güzel, doğru ve faydalı olan davranışı gerçekleştirir inançlı genç. "(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. İyi göremeyen bir kimseye yardımcı olman senin için sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır."

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız.” buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.v.) güvenilen insan olma yolundaki ölçüyü bizlere tarif ediyor adeta; “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.”

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a ve hesap gününe iman ediyoruz. Sadece bedensel ve ruhsal zorbalıkların, fake hesaplardan yapılan alay, iftira ve şiddetin değil karanlıklar içine gizlenmiş zulümlerin de hesabının sorulacağına inancımız tamdır. İşte biz, inançlı gençler olarak, bu imanımızdan dolayı güzel ahlakı kuşanıyoruz.  “Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Lokman Suresi 16)

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah’a (c.c.) dayanan ve güvenen inançlı gençlere selam olsun. Allah’a emanet olunuz.

YAZAR HAKKINDA
Oğuzhan Kara
Oğuzhan Kara
Genç İstikbal Dergisi Yazarı
YORUMLAR
İçeriğe ait yorum bulunmamaktadır.
YORUM YAPIN