FİKRİYAT

Müslümanın Tatil Anlayışı

Müslümanın Tatil Anlayışı
"Elbette her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten her zorluğun yanında bir kolaylık daha vardır. Öyleyse boş kalınca hemen kalk, (başka bir) işe koyul. Ve yalnız Rabbine giden yola yönel." (İnşirah 5-8)

"Ta'tîl" kelimesi Arapça olup "atâlet" kökünden türetilmiştir. Atalet, "işe yaramamak, boş, faaliyet dışı kalmak" demektir. Yirmi dört saatini kulluk şuuru içinde veya bu şuura bağlı, bu şuur çerçevesinde alınmış kararlar, oluşturulmuş meşruiyetler içinde geçiren, geçirmek durumunda olan bir kul için "faaliyet dışı kalmak, boş durmak" manasında bir atalet ve kendini atıl kılmak manasında bir "tatil" söz konusu olamaz. Müminin ölümü nasıl geçici hayattan ebedî olana intikal ise, tatili de bir işten bir başkasına geçmek veya bir işin yerine bir başkasını ikame etmek şeklinde olur.

Müslümanın tatili aynı zamanda meşgul olmaktır: Okur, ibadetine devam eder, sılayı rahim yapar (akrabayı ziyaret eder, gönüllerini alır, durumlarını yakından görür, gereken ilgiyi gösterir); bilgi, ibret, tanıma ve tanışma gibi amaçları gerçekleştirmek üzere görülmesi gereken yerlere gider (seyahat eder), bütün bunları yaparken devamlı yaptığı bir işe ara verdiği için dinlenmiş olur. Bunların yanında bugünkü kapitalist düzenin bizlere aşıladığı lüks ve şatafatlı mekanlarda çılgınca ve bencilce tüketme, nefsani arzularının peşinden gitme ve gaflet içinde zaman geçirme gibi durumların Müslümanın tatil anlayışı içinde yeri yoktur.

Yüce dinimiz, tamamen boş geçirilecek bir vakit tanımaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem: "iki günü eşit geçen ziyandadır" buyurarak her gelecek günün bir öncekinden daha hayırlı, daha bereketli geçmesi gerektiğinin dersini vermektedir. Kur`an-ı Kerim, bize meşguliyetin değiştirilmesi suretiyle dinlenme elde edileceğine işaret etmektedir. Buna bir nevi çalışarak veya alan değişikliği yaparak dinlenme" diyebiliriz.

Sonuç olarak; şuurlu bir Müslüman, içinde bulunduğu ortamlar, mekanlar, şartlar değişse dahi her daim Allah’ın kendisini gözettiğini unutmamalı, kapitalist kültürün büyüsüne kapılıp, diniyle, kültürüyle ve değerleriyle uyuşmayan tatil planlarının içerisinde yer almamalıdır. Şuurlu bir Müslüman için tatil, kendisini geliştirmek, tefekkürünü arttırmak, aile ve akrabalarıyla bolca vakit geçirip onlarla hemhal olmak için bir fırsattır.

YAZAR HAKKINDA
Muhammed Talha Gülaçar
Muhammed Talha Gülaçar
Genç İstikbal Dergisi Yazarı
YORUMLAR
İçeriğe ait yorum bulunmamaktadır.
YORUM YAPIN