GELİŞİM

Şuurlu Genç

Şuurlu Genç
Bizleri yoktan var eyleyen, yarattığı varlıklar içerisinde bize ruh verip bizi canlı eyleyen, yarattığı canlılar içerisinde bize akıl verip bizi insan eyleyen, yarattığı insanlar içerisinde bize iman nimetini verip bizi Müslüman eyleyen, o Müslümanlar içerisinde bize namazı sevdirip, bizi namazla dirilenlerden eyleyen Rabbimize hamdolsun. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa rehber olarak gönderilen liderimiz, önderimiz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) salat ve selam olsun.

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah (c.c.) her şeyi tastamam ve en mükemmel olarak yaratmıştır. Güneşin ısı ve ışık saçmasında, rüzgarın esmesinde, toprağın nefes alıp vermesinde, ağacın meyve, arının bal vermesinde… Her şeyde düzen, hikmet ve ibret var. Tabiat, Alemlerin Rabbi tarafından koyulan muhteşem bir ahenk içerisindedir. Akıl ve irade sahibi insandan istenen ise bu dengeyi korumamızdır.

Bitkiler ve ağaçlar O'nun buyruğuna boyun eğerler. O, göğü yükseltmiştir; tartıyı koymuştur. Sakın dengeyi bozmayın. (Rahman Suresi 6,8)

Aklını ve iradesini kendi nefsinin emrine veren  insan yeryüzündeki tabii dengeye zarar vermektedir maalesef. İyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, doğru ile yanlışı, faydalı ile zararlıyı kendi nefsine göre tarif eden insan, hem kendine hem de tabii dengeye zarar vermektedir. Ve bu zararın eninde sonunda kendine de dokunacağı gerçeğini idrak edememektedir gafil insan.

“İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır.” (Rum Suresi 41)

 * * *

“Gerçekten en güzel biçimde yaratılan İnsan”, (Tîn Suresi 4)  bu Dünya’ya Allah’a iman etmek ve bu imanının gereği olarak da iyi işler yapmak için gönderilen bir kul, bir yolcudur. İnsan bu dünyada iyi, güzel, hayırlı ve faydalı işler yapmak, doğru ve güzel davranışlar ortaya koymak için vardır. İnsan, bu gaye uğruna gayret ederek şuurlanır. Zaten, namazlarını ikame eden şuurlu gencin en temel kulluk görevleri arasında  kötü, yanlış, çirkin ve zararlı işlerden kaçınmak ve bunlara engel olmak vardır.

Hükmi pislik denilen “hades’’ten güsül, abdest veya teyemmüm ile arınır şuurlu genç. Ve bedenini, elbisesini ve namaz kılacağı yeri temiz tutar. Şuurlu genç, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “temizlik imanın yarısıdır” benzetmesini aklından çıkarmaz, bedenini, elbisesine, evini, çevresini temiz tutar. İnsanlara zarar veren bir kötülüğü, bir nesneyi ortadan kaldırmanın ibadet olduğunu unutmadan gayret eder şuurlu genç. Karada ve denizde kötülük yapmaya çalışanlara engel olur şuurlu genç. Ve şuurlu genç iyilik güzellik yolcusudur, son nefese kadar.

Allah’a ve Rasulüne  iman eden şuurlu genç; kendine, ailesine, arkadaşlarına, akrabalarına, ümmete ve insanlık alemine karşı sorumluluğunu yerine getirme gayretindedir. Karıncadan kuşa, çiçekten kelebeğe her bir canlıyı koruyan şuurlu genç en mükemmel şekilde yaratılan tabiatın dengesini muhafaza etmekten de sorumludur. Kendilerinden başka herkesi kendilerine köle olarak görmekle kalmayıp ekini ve nesli bozma derdinde olan bozgunculara engel olmak da şuurlu gencin vazifelerindendir.

“İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez.” (Bakara Suresi 205)

Uluslar arası kanunlarla, ve emirlerinde çalıştırdıkları medya ile ifsat çalışmalarını sanki bir ıslah çalışması gibi gösteren bozguncuların planlarını bozmak da şuurlu gencin görevlerindendir. Mahallesinde arkadaşıyla oyun oynarken bile Dünya üzerinde oynanan çirkin oyunların farkındadır şuurlu genç. Aç bırakılan, işsiz bırakılan, borca esir edilen insanların sömürülmesine sessiz kalamaz şuurlu genç. Çamurlu su içmeye mecbur bırakılan inci dişli çocukların derdine derman olma derdindedir şuurlu genç.

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.”( Âl-i İmrân Suresi 104)

Aklını ve iradesini Alemlerin Rabbi olan Allah’a kulluk yolunda kullanan şuurlu genç, bu kulluk yolculuğu boyunca yaptıklarından ve yapmadıklarından hesaba çekileceği ahiret günü için gayret eder. Gayret eder; gayet de iyi eder, hem kendine hem insanlığa. Gayret bizden yardım Allah’tandır.

 Allah’a emanet olunuz. 

YAZAR HAKKINDA
Oğuzhan Kara
Oğuzhan Kara
Genç İstikbal Dergisi Yazarı
YORUMLAR
İçeriğe ait yorum bulunmamaktadır.
YORUM YAPIN