YAZARLAR

EMİNE ŞEYMA İYİYOLBULAN

Emine Şeyma İyiyolbulan
Emine Şeyma İyiyolbulan
Merâmını kimseye anlatamamış meramlı, bir fıkıh aşığı. Hukukun edebiyattan mahrum kalmasını istemeyen bir zât. Fakihlerden sonra en zeki kişilerin filozoflar olduğunu düşünür.tahakküm yerine tahammülden yanadır. Dünyanın çilesini taşıyan bir hamal olarak.Miladı 10 Kasımdır. "Türkiye'nin doğusu da batısı da bizimdir" diyerek Adıyaman'a adım atmış ve orada önce ahlak ve maneviyat düsturu ile gençlik yetiştirme telaşında bir muallimedir.