BİLİM TEKNOLOJİ

Kainatın Dengesi

Kainatın Dengesi
‘’Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık’’ ( Kamer 19) 

Bilimsel çalışmalar incelendiğinde yaşadığımız evrenin ve canlıların harika bir tasarıma sahip olduğu görülür. Her şey bir ölçüye göre yaratılmış ve bir düzen içinde işlemektedir. Bu düzen ancak insanüstü bir güçle sağlanır. Yaratılış gereği canlıların hastalanmaları ve ölmeleri de bu sistemin bir parçasıdır aslında. Canlıların bu özellikleri kâinatın düzeninin kusurlu olduğu anlamına gelmez. Şu iyi bilinmelidir ki yaratıcı istediği için var olan hastalık ve ölüm, O’nun gücü karşısındaki acziyetimizi ortaya koyar.

Her bilimsel bilgi evrendeki dengelerin korunmasını ve yer yüzeyinde yaşamın devam etmesini sağlayacak unsurlardır. Bundan evrendeki tüm fizik kanunlarının Dünya’yı ve dolayısıyla insanlığı etkilediğini anlamalıyız. Yani bizden milyonlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldız ya da gezegen, düzenin bir parçasıdır ve düzenin devam etmesi için orada bulunmalıdır. İnsanlığın yaşamını sürdürebilmesi için de kâinattaki bu düzenin bozulmadan devam etmesi gerekir. Hiçbir uzay cismi sebepsiz yere var olmamıştır.

Büyük patlamayla var olan ve genişleyerek büyümeye devam eden evren, 200 milyar galaksiden oluşur. Bu galaksilerden içinde bizimde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi 200 milyar Güneş’i barındırır. Dünya’mız, Samanyolu Galaksisi’nin dış yörüngelerinden birisinde bulunan Güneş Sistemi’nde, kendi halindeki yörüngesinde dolanarak insanlığa ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Son yüzyılda yapılan bilimsel çalışmalar, insanoğluna içinde yaşadığı Dünya’yı ve evreni daha iyi tanıma fırsatı verdi. Bilimsel çalışmalar, gelişmiş teknolojik araçların üretilmesini sağladı. Bu araçlar da bilimsel çalışmalara önemli katkılar yaptı. Örneğin Hubble Uzay Teleskopu sayesinde gökyüzü gözlemlenerek binlerce yıldır merak edilen bazı sorulara cevap bulundu. Gelişen teknolojik seviye, başta doğa olayları olmak üzere filozofların yüzyıllarca araştırdıkları ve her dönem, o dönemin yapısına uygun şekillerde yorumlanan olayların daha iyi anlaşılmasını ve açıklanmasını sağladı. Örneğin geçmişte tanrı olarak kabul edilen ve uğruna kurbanlar kesilip ibadet edilen Güneş’in aslında evrendeki milyarlarca yıldızdan sadece birisi olduğu anlaşıldı. Fırtına, yıldırım,  şimşek ve deprem gibi doğal olayların da aslında eski dönemlerdeki anlayışın tersine insanlığa bir ceza olmadığı, aksine Dünya’nın dengesinin önemli bir unsuru olduğu ortaya çıktı.

‘’Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltmesi, onun ( varlığının ve kudretinin ) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. ‘’ (Rûm-24) 

Kâinat; sürekli genişleyerek, gereken enerjisini koruyarak, gerekli sıcaklıkta ve basınçta; galaksileri, yıldızları, gezegenleri ve diğer gök cisimleriyle var olmaya devam ediyor.

Dünya; atmosferi, bitki örtüsü, suyu ve havası ile canlılığın yaşaması için en ideal ortamı hazırlıyor. 

Bu ortamın oluşması için tüm kâinat âdeta seferber olmuştur. Güneş sistemi ve Dünya kadar, binlerce ışık yılı uzaklıktaki yıldızların dahi bu sisteme katkıları vardır. Yani kâinat insanın güç yetiremeyeceği bir mükemmellikte dizayn edilmiştir. 

Bu konuların zihnimizi meşgul etmesini, yaradılışı ve Allah’ın kudretini düşünmemizi Kuran-ı Kerim bizden istemektedir: 

‘’Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklıselim sahipleri için kesin deliller vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her an)  Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve: Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen’i tesbih ederiz. Bizi cehennem azâbından koru (derler). ( Âl-i İmrân 190-191 )

‘’Eğer Biz bu Kur’an-ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu örnekleri insanlara tefekkür etsinler diye veriyoruz. ‘’ ( el-Haşr 21 )

YAZAR HAKKINDA
Hasan Kaya
Hasan Kaya
Genç İstikbal Dergisi Yazarı
YORUMLAR
İçeriğe ait yorum bulunmamaktadır.
YORUM YAPIN