GELİŞİM

Toplumları Kültürel Yol ile Yönetmek: Kültürel Liderlik

Toplumları Kültürel Yol ile Yönetmek: Kültürel Liderlik

Bebeklik çağının ardından ilkokul çağına erişen çocuklar, ailelerinden aldıkları ilk eğitim sürecini tamamlayarak bir birey olmayı öğrenir ve bunun bir sonraki adımı olan toplum ile tanışma sürecine ulaşmış olurlar. Bu basamağa adım attıktan sonra içerisinde bulundukları toplumun kültürel değerlerini öğrenerek yaşamlarını bu çerçevede şekillendirirler. 

Her insan bir olmadığı gibi her toplum da bir değildir. Milletleri birbirinden kültürleri ayırır. Kültür, nüfuz ettiği toplumun bireysel yaşantılarına da bireyler arası yaşantılarına da yön verir. Uluslar, geleceğe, geçmişten bugüne miras kalan kültürlerinin yol göstericiliğinde ulaşırlar. Ve kültürel eğitim ise: atalarımızın tecrübelerinin nesilden nesle ve zihinden zihne aktarılma yöntemidir.

Lider odur ki önünde yürüdüğü kalabalığa kültürel değerleri ile kılavuzluk etsin. Kendisini kültürel lider kalıbına oturtmak isteyen kişilerin önünde iki yol vardır: Birinci yol, yaşadığı bölgenin hâlihazırda var olan kültürünü benimsemektir. Bu yol sayesinde lider kişi, insanlarının kültürlerine olan bağlılıkları hasebiyle kendisine itaati kolaylaştırır. İkinci yol ise, lider varılacak hedefi belirler, hedefe varan yolları çizer, ihtiyaç listesini hazırlar, yoluna yoldaş olacakların mantalitesinin nasıl olması gerektiğini gösterir, yoldaşları arasında görev dağılımı yaparak teşkilatlanmanın önünü açar ve bu uzun yolun sonunda lider, kendisinden sonra bu yola baş koyacaklara bir dava bilinci – kültürü – emanet eder.

“Kültürel liderlik: liderlik kuramlarına iki önemli katkı getirmiştir: Bunlardan birincisi, liderin etkililiği, büyük ölçüde oluşturacağı örgüt kültürüne bağlıdır. Kültürel lider ne denli güçlü bir örgüt kültürü oluşturursa, o denli etkili olur. Kültürel liderlik kuramı, örgüt kültürünün lider tarafından biçimlendirildiğini savunmaktadır. Dolayısıyla etkili liderler, örgüt kültürünü biçimlendiren liderlerdir. İkincisi ise, liderin örgüt kültürünü yönetme biçimidir. Güçlü bir örgüt kültürünün oluşturulması yeterli değildir. Aynı zamanda bu kültürün yönetimi de en azından oluşturulması kadar önem taşımaktadır1.”    

Dr. Mehmet Birekul’un da dikkate almanızı istediği şu noktayı unutmamalıyız, var olan bir kültürü benimsemek veya yeni bir kültür oluşturmak ile liderin işi bitmemektedir. En az bunlar kadar önemli olan bir diğer husus ise yöneticinin idari sürecidir. Bu süreçte lider ister bir kültürü benimsesin isterse de yeni bir kültür oluştursun eğer ideallerine doğru politikalar ile ulaşmazsa kendi otoritesine zarar vereceği gibi davasını da temelinden sarsacaktır. Bu noktadan sonra tarih ve toplum açısından bu kişinin ne eylemleri ne söylemleri ve ne de esamisi okunmayacaktır.

Sağlıcakla kalın…

1http://www.mbirekul.com/?p=282

 

ÖNCEKİ YAZI KÖPRÜLER KURMAK
YAZAR HAKKINDA
Ahmet Fazıl Şenol
Ahmet Fazıl Şenol
Genç İstikbal Dergisi Yazarı
YORUMLAR
İçeriğe ait yorum bulunmamaktadır.
YORUM YAPIN