GÜNDEM

Toplumsal Roller

Toplumsal Roller
Yaratılan her canlı belli başlı bazı içgüdüler ile doğar. Bir ceylan yavrusu doğuştan saatler sonra yırtıcı bir hayvan ile karşılaşabileceğinden koşmaya hazır bir fizyolojik yapı ile dünyaya gelir, ne yiyip ne yemeyeceğini bile çok kısa süre sonra öğrenebilir. İnsanlar olarak bizler canlılar âleminin en yavaş gelişenlerinden biriyiz, birçok şeyi içgüdüler ile değil eğitilerek veya tecrübe ederek öğreniriz. Fakat bu hiçbir içgüdüye sahip olmadığımız anlamına da gelmez. Dünyaya gözlerini açan bir bebek ağlayarak ihtiyaçlarını dile getirir. Dahası her bebek annesinin kokusunu tanır ve bu aralarında güven bağının temelini oluşturur. Yaşımız ilerledikçe yeni fıtri davranışların yanında bazı öğrenilmiş davranışlar da ediniriz. 

Sosyal birer canlı olarak bizler sürekli yeni insanlarla münasebet kurmaya başlarız. Aile içinde alışık olduğumuz anne, baba, nine gibi sosyal statüler dışında yeni insanlar ile tanıştıkça her bireyin toplumda belli bir role sahip olduğunu öğrenmiş oluruz. Bu rollerin bir kısmı doğuştan yanı fıtri alt yapımızla ilişkili iken; bir kısmı ise öğrenilmiş rollerdir. Öğrenilmiş roller; tarih, kültür veya iklim gibi belli bir topluma has özelliklerden kaynaklandığı için her toplumda farklılık gösterecektir. Güzel bir kültür özelliği olan ve büyüğe karşı saygıyı gösteren amca, abi ve abla sosyal statüler öğrenilmiş roller arasında gösterilir ve Asya kökenli toplumlar dışında birer karşılığa sahip değillerdir. Ancak genelde ebeveynler için kullanılan sosyal nitelendirmeler çoğunlukla benzer özelliklerle bütün toplumlarda yer almaktadır. Bunun nedeni ilk paragrafta da belirttiğimiz doğuştan gelen özelliklerimiz ile ilgilidir. Dünyaya yeni gelmiş bir bebek şüphesiz ki bütün öğrenilmiş davranış ve fikirlerden uzaktır; tamamen içgüdüsel hareket etmesine rağmen anne babasının rollerinin birbirinden ayrı olduğu bilir. Babasının kucağında ağlayan bebek annesinin kucağına geçer geçmez sakinleşir. Henüz temel hareket ve konuşma bile yokken bir kız çocuğu bir erkek çocuğuna göre renkli objelere daha fazla ilgi duyar, bu da yaratılış farklılıklarımız ile ilgilidir. 

Yaşadığımız toplumun birer parçası olan bizler de belli rollere ve sorumluluklara sahibiz. Roller hayatın akışı içerisinde değişerek yaşımız ile de orantılı olarak artmaktadır. Çocukluğumuzda oyun arkadaşı ararken, belli bir yaştan sonra hayat arkadaşı ve sonrasında ise ilgimizi, sevgimizi aktarabileceğimiz bir evlat sahibi olmak isteriz. Amerika’da yapılan bir araştırmada çocuksuz aileler arasında evcil hayvan edinme ve bu hayvanlara ilgi, zaman ve bütçe ayırma,  çocuklu ailelere oranla oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir.

Sahip olduğumuz roller kimi zaman bizleri istemediğimiz büyüklükte sorumlulukların altına soksa da, bu sorumluluklar aslında doğal yapımızın birer parçasıdır. Sorumluluklar her şeyden bağımsız değerlendirildiğinde gereksiz ve angarya olarak görünse de, biz insanların mutu bir hayat sürmesi için sorumluluklar elzem birer gereksinimdir. Kendi doğası ile bilinçli veya bilinçsiz çatışan bireyler, Akıl-ruh ve beden dengesini bozacağından ciddi psikolojik problemlerle karşılaşılması kaçınılmazdır. 

Yaşadığımız günlük hayat tam olarak bir sorumluluk atmosferi olarak nitelendirilebilir. Aile bireylerimize, yaşadığımız topluma ,kendimize ve yaratıcımız yüce Allah’a karşı yerine getirmemiz gereken bir çok sorumluluğa sahibiz. Bunlar görev olarak addedildiğinde yapılması zor bir takım işler olarak görünebilir fakat hayatın devam etmesi için bedene karşı bir sorumluluk olan yemek yemekten zevk duymayanız yoktur. Hayatı değerli kılan bir çok şeyi güzel yapan şüphesiz bizim bakış açımızdır.. Tercih edilen her yol beraberinde yeni sorumluluklar getirecektir. Hayatın kaçınılmaz bir parçası olan sorumluluk aynı zamanda onu yaşanabilir ve anlamlı kılanda şeydir.

Son olarak bir bilgisayar oyununu  düşünün mesela amaç sonuç mu yoksa süreç midir. Oyuna başlarken hiçbir mücadeleye girmeden birinciliğin verildiği bir oyunu kim oynamak isterdi ki. Oyunun birincisi olma isteğimiz aslında her sorumluluğumuzu yerine getirme mücadelesinden başarılı çıktıktan sonra elde edilirse anlamlıdır.

ÖNCEKİ YAZI SORUMLULUK VE AHLAK
YAZAR HAKKINDA
Vahap Turna
Vahap Turna
Genç İstikbal Dergisi Yazarı
YORUMLAR
İçeriğe ait yorum bulunmamaktadır.
YORUM YAPIN