HAKKIMIZDA

Her Genç Bir Yarın Demektir!

Hayat, birbirine benzeyen koridorları olan karanlık bir mağarada ışığı aramaktır. Aramak, insanın doğasında var olan bir eylemdir. Çünkü insan, düşünme kabiliyeti ile yaratılmıştır. Varoluşu algılayabilmek, özü kavrayabilmek, iyiye, doğruya ve faydalı olana ulaşabilmek sürekli bir çabayı gerektirir. İşte tam bu noktada Genç İstikbal Dergisi insanın arayışına kaynaklık edebilmek için vardır.
 
Genç İstikbal Dergisi, Anadolu Gençlik Derneği’nin yayın organıdır ve merkezi Ankara’dır. Yayına başladığı günden bu yana 22 yıl geçti. Genç İstikbal Dergisi 22 yıl boyunca her ay “Her Genç Bir Yarın Demektir” sloganıyla tüm gençleri kucaklayan anlayışıyla duruşundan ödün vermeden çıkan bir dergidir. Her sayısı genç kadrosunun yaptığı titiz ve birbirinden farklı çalışma ile doludur.  Genç İstikbal, süreç içerisinde bilinen ve aranan bir dergi haline gelmiştir. Dergi, edebiyattan tarihe, kültür-sanattan müziğe, sinemadan kişisel gelişime varan ve güncel konulara kadar birçok alanda gençlerin ufkunu geliştirmekte, yeni bakış açıları kazandırmakta ve bunun için kendi alanlarında uzmanlaşmış kişilerle yapılan çalışmalara yer vermektedir. 


Genç İstikbal Dergisi inanan, değerlerinin farkına varan bu yolda çalışan gençleri bir araya getirmeyi amaçlar. Bununla birlikte Genç İstikbal Dergisi yürüttüğü kampanyalarla ve konu çalışmalarıyla genç kalemlerin de dergide yer almalarını sağlamakta ve her geçen gün daha dinamik bir yapı kazanmaktadır.

Genç İstikbal Dergisi işlediği konularla gençlere yeni fikirler sunarak her ay yeni tartışma alanları açmaktadır.  “İlim Müminin yitik malıdır nerede bulursa alır” düsturuyla yola çıkıp, sığ anlayıştan uzak hareket eder. 
Genç istikbal Dergisi, değerlerinin savunucusu, eleştiren ve üreten bir gençlik için çalışır. 


Gençlerin kendi seslerini duyurabilmeleri için ilim meclisleri kurar. Ele aldığı konuları tek taraflı değil eleştirel bir bakış açısıyla işleyip bütün gençlere temel bir yapı olması için çalışır.

Genç İstikbal Dergisi okuldur. 

Genç İstikbal Yarına olan ümittir.